Tzireugi (Thrusting)

Pyonsonkkeut Sewo Tzireugi (Open Hand fingertips thrust)
Pyonsonkkeut Sewo Tzireugi (Open Hand fingertips thrust)

Pyonsonkkeut Sewo Tzireugi (Open Hand fingertips thrust)

Pyonsonkkeut Jeucho Tzireugi (Upward open hand fingertips thrust)
Pyonsonkkeut Jeucho Tzireugi (Upward open hand fingertips thrust)

Pyonsonkkeut Jeucho Tzireugi (Upward open hand fingertips thrust)

Pyonsonkkeut Upeo Tzireugi (Turned over open hand fingertips thrust)
Pyonsonkkeut Upeo Tzireugi (Turned over open hand fingertips thrust)

Pyonsonkkeut Upeo Tzireugi (Turned over open hand fingertips thrust)